​​Tel: 076 024 00 38

​Stengodsvägen 121, Oxie Centrum

​238 30 Oxie

Vad är artros?

Artros är namnet på de ledförslitningar som drabbar alla människor i äldre ålder. Så tidigt som vi 40 års ålder lider nästan hälften av befolkningen av någon sorts förslitning. Sjukdomen ger upphov till reducerad rörlighet. Artros kan vara svår att upptäcka i tidiga stadier.


Genom kiropraktiska justeringar förbättras rörligheten. Detta medför ett ökat flöde av näringsämnen till brosket. En kiropraktisk vårdplan kan ger minskad nervirritation och kan även ge  symptomlindrande. Den ökade rörligheten sätter också fart på kroppens egen produktion av ledvätska.

förebyggande arbete mot artros

Det är viktigt att förstå att artros inte kan botas, utan måste hanteras genom livet, precis som andra kroniska sjukdomar. För att du skall nå bästa möjliga resultat sätter vi upp en vårdplan tillsammans med dig. Så  kan du ha bättre förutsättningar för ett smärtfritt och rörligt liv. I vissa fall kompletteras även vårdplanen med kosttillskott som visat sig hjälpa broskåterhämtning.

Kontakta oss idag för information om hur vi kan hjälpa dig att få ett rörligare liv

Att vara patient​

​Som patient försöker man ofta att exakt förstå vad som är orsaken till upplevda symptom. På det sättet hoppas vi att kunna undgå framtida problem. I samband med artros talar man om riskfaktorer i stället för orsaker, eftersom det ofta är flera faktorer som har betydelse för utvecklingen. 

De belastningar som vi utsätts för under livet ger oss kan orsaka snedhet, kompensationsmönster, överbelastningmönster och tryck på nerver, vilket kan leda till de symptom som vi känner av. Den kiropraktiska vårdplanen kan direkt påverka snedhet, kompensationsmönster och överbelastningar  vilket gör att du ändrar på de dåliga belastningar som du har i ditt liv. 

Träning påverkar kroppens hållning och dess kapacitet så att man kan tåla större belastningar och på viss sätt misnka att få problem i framtiden. Det är viktigt att förstå att majoriteten av din hållning styrs av faktorer du inte direkt kan träna. Precis som att om vi läggar en sten i din sko så kommer din hållning att ändras. det är då inte en speciellt bra ide att försöka flytta tillbaka kroppen till en bättre rak hållning via träning eller andra medel så länge stenen ligger där för kroppen kommer helatiden att försöka ta sig ifrån stenen. Därav är vi mer intresserade av att hitta "stenar" i kroppen och ta bort dessa så kroppen kan rätta ut sig själv istället för att försöka tvinga den med träning m.m.  

Utveckling

Faktorer som har betydelse för vilken utveckling man som patient kan vänta sig är bl.a.:

•​Ålder

•​Grad av artros

•​Fysisk kondition

•​Motivation

•​Näringsintag

•​Skador och operationerDet ligger nära till hands att tro, att man är botad, när symptomen är borta, men syftet med kiropraktiskt vård är aldrig att att lindra symptom utan det är att säkra bästa möjliga funktion hos leder och muskler, och dessutom att förebygga återkommande problem.

Det är normalt att symptomen varierar i början. Likaså är det normalt att det kan uppstå ömhet efter besök eller träning.

Besöken på kliniken i starten på vårdplanen är oftast 1-2 gånger per vecka. Senare, när funktionen I kroppen är bättre och mer örligare, blir besöken på kliniken inte lika ofta. var 14 dag, var 3v var 4v osv. Det är viktigt att man förstår att återuppbyggnad av välfungerande leder kräver tid, engagerat arbete och primärt underhåll.  

Dessutom är det ofta nödvändigt att du visar tålamod. Ofta söker folk vård hos oss när man har tappat tålamodet och symptomen inte ger med sig. Men det är ofta just då som tålamodet är viktigt. För det är då det tar längre tid att bli bra. Precis som att man väntar med att fixa sin tänder så blir hålet med tiden större och kräver mer jobb för att återställas och kostar mer. 

​Bokningsbara tider

(Med reservation för ändring vid semester/kurser/utbildning)

Mån​​

1400 - 18.00

Tis

Stängt

Ons

08.00 - 12.00

Tors

14.00 - 18.00

Fre

Stängt

​MIN KIROPRAKTOR / ​Stengodsvägen 121 (Oxie Centrum)  /  ​23830 Oxie

Läs vår integritetspolicy